In het HS Kwartier komt hoogstedelijk leven samen met natuurinclusiviteit, duurzaamheid en technologie. Het gebied stelt zeer hoge eisen aan gelukkig en gezond leven. HS kwartier is de stad van de toekomst.

HS Kwartier: stad van de toekomst

Aan de rand van het Hollands Spoor verrijst in de komende jaren een geheel nieuw stuk stad: het HS Kwartier. Het volledige gebied aan de Waldorpstraat krijgt een nieuwe hoog stedelijke impuls, waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Het HS Kwartier bestaat uit de herontwikkeling van het Stationspostgebouw, de ontwikkeling van The Globe, de ontwikkeling van het Ontwikkelplot en de ontwikkeling van twee specials. Eén special in de vorm van een toren achter het Stationspostgebouw en een special in de vorm van een nieuw markant gebouw dat het hoofdkwartier van het CID moet worden.
Het HS Kwartier wordt niet zomaar een nieuw stedelijk gebied langs het spoor: het wordt de plek van bewoners en gebruikers die grote waarde hechten aan een gezond, vitaal en gelukkig leven. De rode draad in de levensstijl van deze mensen is het najagen van een mentaal en fysieke balans. Mensen die zich volledig bewust zijn van de innerlijke gezondheid om dit vervolgens te weerleggen op de omgeving. In het HS kwartier zal de ruimte naadloos aansluiten op deze levensstijl. Het wordt een gebied met ruimte voor een overdaad aan groen en programmatische inpassingen die de focus leggen op een gezond en vitaal leven.

LocatieWaldorpstraat Den Haag
Omvangca. 240.000 m2
InvesteerderL.I.F.E
Stedenbouwkundig ontwerpKCAP

Partners

MEER STAD

Het HS Kwartier wordt een woon- werk en verblijfsgebied van iedereen. In het gebied verrijzen de komende jaren torens die de hoogstedelijkheid van de plek benadrukken, maar niet de levendigheid van de stad inperken. Door toevoegingen van groene verblijfsgebieden en het zorgen voor de juiste inpassingen aan programma op plintniveau zal de leefbaarheid hier alleen maar verder worden versterkt. Dankzij een mix van economisch programma, voorzieningen en woningen ontstaat er een 18/7 economie met levendigheid overdag, in de avonden en in de weekenden. Het programma is geënt op verschillende doelgroepen om de 18/7 economie te bewerkstelligen. Zowel op lokaal, regionaal en metropool niveau zijn er voorzieningen te vinden.

MEER LEVEN

Het HS Kwartier is naast een stad op zichzelf ook een gebied dat goed geïntegreerd is met het Central Innovation District en de rest van Den Haag. Zo worden er relaties gelegd met onderwijs en technologie. Tevens zorgen de groene openbare verblijfsgebieden in het gebied voor een open karakter. Het gebied zelf wordt gekenmerkt met een verscheidenheid aan doelgroepen: ze leven hier dwars door elkaar heen. Het gebied rondom Hollands Spoor is een forensengebied bij uitstek. Bewoners van het HS Kwartier werken bijvoorbeeld in Rotterdam, op Schiphol of in Amsterdam, terwijl Rotterdammers en Amsterdammers ook in het HS Kwartier komen werken. Welke richting ze ook opgaan, ieder gebruikt het gebied om ’s ochtends eerst door het park te (hard)lopen in gezelschap van studenten, hotelgasten, gezinnen, werknemers en andere bewoners.
Naast een leefbare stad, wordt het HS kwartier ook een plek waar de levens van bewoners en bezoekers makkelijker wordt gemaakt. Via het gebruik van technologie worden op een slimme manier logistieke stromen opgelost, kan er met één druk op de knop via een speciale app een les bij de dichtstbijzijnde fitness worden geboekt en wordt er slim energie uitgewisseld tussen gebouwen. Zomaar een greep uit de mogelijkheden! Ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel: van groene daken tot innovaties in het zelf opwekken van energie: in het HS kwartier gebeurt het allemaal.

 

Meer weten? Neem een kijkje bij de deelprojecten:

Het Stationspostgebouw

The Globe & Ontwikkelplot