Unieke ontwikkellocatie in bosrijke omgeving in metropoolregio Amsterdam

Hembrugterrein

Hembrug is een voormalig Defensieterrein dat is uitgegroeid tot een creatieve broedplaats. Het is één van de grootste herontwikkelingslocaties van Europa. Een uniek gebied binnen de metropoolregio van Amsterdam. Een grote opgave dat SENS en LIFE (LIFE MAKES SENS), in samenwerking met ABC Projectontwikkeling, komende jaren gaat herontwikkelen tot een nieuw stukje stad in een bosrijke omgeving.

LocatieHemkade 18, Zaandam
Omvangca. 32 hectare
Architectmarco.broekman, VenhoevenCS, Group A
Opleveringntb

MEER STAD

Vanaf 1895 heeft het Hembrugterrein gefunctioneerd als Defensieterrein. Een oud vestigingslocatie voor wapen- en munitiefabrieken en was daarmee het hart van de Nederlandse militaire industrie dat altijd achter hoge hekken schuil ging. Een stuk onbekend terrein voor de metropoolregio, waar een unieke samenstelling van verschillende monumentale panden in een industrieel landschap staan.

Het totale terrein is 42,5 hectare groot, LIFES MAKES SENS en ABC Planontwikkeling hebben hun krachten gebundeld om 30 hectare, inclusief de 70 gebouwen die erop staan, te herontwikkelen tot een stedelijke leefomgeving in een groen landschap waar wonen, werken, leren, cultuur en recreëren ‘hand in hand’ gaan. Een gezamenlijke integrale gebiedsontwikkeling met aandacht voor geschiedenis, duurzaamheid, ondernemerschap, woningbouw en werkgelegenheid. Er zal een combinatie ontstaan van het stedelijke leven in een natuurlijke groene omgeving.

Foto’s: Laurens Kuijper

MEER LEVEN

Hembrug is een creatieve plek waar design, cultuur, werken en straks ook wonen samenkomen in een unieke bosrijke omgeving. Op het terrein komt een multifunctioneel programma en circa 1.000 woningen in verschillende groottes en prijsklassen. Een groot deel in de sociale en middeldure categorie. De ambitie is om zoveel mogelijk van de bestaande bebouwing te handhaven, meer dan de vijftig die zijn aangewezen als monument.

LIFE MAKES SENS en ABC Planontwikkeling willen sámen met de omwonenden en de community van huidige en toekomstige ondernemers het Hembrugterrein verder ontwikkelen tot een plek waar men wíl zijn. Partijen hebben hoge ambities als het gaat om onder meer duurzame energievoorziening, waterhuishouding, mobiliteit en hergebruik van materialen en afval.

Foto’s: Laurens Kuijper