Heringericht Tournooiveld teruggegeven aan de stad

Den Haag tram Lange Voorhout

Op dinsdag 18 april jl. is tijdens de Binnenstadsborrel, in het bijzijn van ondernemers, belanghebbenden en Wethouder Boudewij Revis het nieuwe Tournooiveld feestelijk in gebruik genomen. Na een intensieve periode van afsluitingen, tijdelijke asfalt voor de Gouden Koets en wegomleidingen wordt nu de openbare ruimte teruggegeven aan de stad. De herinrichting van het Tournooiveld is het resultaat van een intensief ontwikkelproces dat 1,5 jaar geleden resulteerde in de start van de bouw van de, inmiddels geopende, ondergrondse parkeergarage Museumkwartier.

Met het heringerichte Tournooiveld is de realisatie van de ondergrondse parkeergarage succesvol ten einde gekomen. Het Tournooiveld vormt in de openbare ruimte de schakel tussen het Hofvijvergebied en het Lange Voorhout en daarmee het hart van het Haagse Museumkwartier. Door toevoegen van groen en zitelementen met zicht op de omliggende historische omgeving is een hoogwaardige openbare ruimte ontstaan. De herinrichting sluit naadloos aan op de vorig jaar nieuwe ingerichte Lange Vijverberg. Door de realisatie van de ondergrondse parkeergarage krijgt het Tournooiveld weer de historische functie die het in vroeger tijden vervulde: de poort naar Den Haag. Na het pareren van de auto staat de bezoeker midden in het Haagse historische centrum en kan van daaruit de stad beleven en ontdekken.

Eind december 2016 werd parkeergarage Museumkwartier al geopend voor het publiek. Een sterke samenwerking tussen SENS real estate en Dura Vermeer in nauw overleg met belanghebbenden (ondernemers, bewoners en Culturele Instellingen) uit de omgeving vormden de basis voor het plan. Eigenaar Interparking Nederland exploiteert hier nu de meest geavanceerde parkeergarage van Nederland. Met tools als online reserveren, variabele prijsstellingen op dal- en piekmomenten en een parkeergeleidingssysteem. Een visitekaartje voor de stad Den Haag.

About the author