Haagse College keurt Planuitwerkingskader Tournooiveld goed

museumkwartier

Vandaag, 1 mei 2013, heeft het college van Burgemeester en Wethouders in Den Haag haar goedkeuring verleend voor het initiatief een parkeergarage te realiseren onder het Tournooiveld  in Den Haag middels het verstrekken van een Planuitwerkingskader. Het plan is ontwikkeld door SENS real estate en Dura Vermeer in samenwerking met een grote groep belanghebbenden.

Bereikbaarheid en parkeren zijn randvoorwaarden voor het optimaal functioneren van een binnenstad. Parkeervoorzieningen zijn belangrijke bronpunten voor het winkelend publiek naar de omliggende winkelgebieden. Door diverse ontwikkelingen in de afgelopen jaren is de parkeersituatie in de Haagse binnenstad in onbalans geraakt. Via de noordwestelijke parkeerroute is er de beschikking over ca. 300 gebouwde parkeerplaatsen en via de zuidoostelijke parkeerroute is er de beschikking over ca. 3.000 gebouwde parkeerplaatsen voor de binnenstad.

Op initiatief van de Culturele Instellingen noordwestelijk deel centrum Den Haag, de VVE Binnenstad Den Haag (Stichting Binnenstad), de Vrienden van het Lange Voorhout, de Vereniging Centrum Buurtschap 2005 en de Kamer van Koophandel Den Haag, is in 2008 gestart met het parkeerprobleem op en rond het Lange Voorhout onder de aandacht te brengen waarna in 2010 is gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid een parkeervoorziening te realiseren in het noordwestelijk deel van het centrum van Den Haag. Uit dit onderzoek naar 13 verschillende locaties, is de ‘omgeving’ Lange Voorhout / Tournooiveld als meest geschikt naar voren gekomen.

De ambitie is het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame ‘service garage’ over 2 lagen onder het Tournooiveld met ca. 320 parkeerplaatsen, een fietsenstalling, oplaadpunten voor elektrische auto’s en sanitaire voorzieningen. De culturele en historische kracht van Den Haag zal een belangrijke rol spelen in de uitstraling en aankleding van de garage. Het centrale uitgangspunt van de ontwikkelcombinatie is het in stand houden van het unieke en historische beeld van het Lange Voorhout én het terugbrengen van het Tournooiveld in historische staat.

Het Tournooiveld zal functioneel weer verbonden worden met het Lange Voorhout als verblijfsgebied met als doel het creëren van een hoogwaardige ontmoetingsplaats en een prachtig verblijfsgebied. Daarmee wordt het Tournooiveld, i.c.m. het Lange Voorhout, weer wat het vroeger ook was: de toegangspoort van Den Haag. Het front van gevels langs het Tournooiveld kan daarbij een belangrijke rol gaan spelen in uitstraling en functieverandering. Denk daarbij aan de mogelijkheid het Haags Historisch Museum meer ‘aanwezigheid’ richting Tournooiveld/Lange Voorhout te geven.

About the author