Gerad Schoenaker nieuwe voorzitter Stichting Den Haag Nieuw Centrum

WTC the Hague Beatrixkwartier Den Haag

Sedert 1 januari 2018 heeft de Stichting Den Haag Nieuw Centrum (DHNC) een nieuw bestuur.

Gerad Schoenaker (SENS real estate) neemt de voorzittersrol over van Daan van Helsdingen (Flow Real Estate), nadat laatstgenoemde de rol 3 jaar lang met plezier heeft beoefend. Maarten Kool (AM) blijft voorzitter van de werkgroep Gebiedsontwikkeling. Job Posner (Synchroon) volgt Roel Lamb (CBRE) op als voorzitter van de werkgroep Gebiedsmarketing en zal daarnaast ook de rol van secretaris uitoefenen. Pieter Vandeginste (a.s.r. vastgoed vermogensbeheer) heeft de functie van penningmeester aan Harold van Echteld (Jacobus Recourt) overgedragen.

De Stichting Den Haag Nieuw Centrum (DNHC) bestaat volgend jaar 25 jaar en is ooit opgericht als aanjager om investeringen in de ontwikkeling van het gebied te bevorderen. De stichting is een publiek-private samenwerking tussen de Gemeente Den Haag en ca. 35 marktpartijen. Het gebied DNHC is gelegen tussen het Stadhuis via Centraal Station, Beatrixkwartier tot aan station Laan van NOI. Het gebied staat algemeen bekend als het Haagse Central Business District, welke onderdeel uitmaakt van het centrum van Den Haag. Als stad staat Den Haag voor een grootstedelijke maar ook steeds complexere ontwikkelopgave. Dit zorgt voor de behoefte tussen een vroegtijdige samenwerking tussen de marktpartijen en de gemeente. De stichting manifesteert zichzelf als netwerk club met zeer hoogwaardige afspiegeling (beslissers) van de doelgroepen in relatie tot het Gebied. Ook maakt de Stichting onderdeel uit van de Stichting Binnenstad. De stichting zal zich in de komende jaren, gezamenlijk met de Gemeente Den Haag, inzetten voor de ontwikkeling en realisatie van het Central Innovation District, welke is gelegen tussen de drie stations Centraal Station, Laan van NOI en Hollandspoor.

About the author