120 woningen in wijk Westerkoog

woningbouwontwikkeling zaanstad

Projectontwikkelaar SENS Real Estate heeft de plannen voor woningbouw in het centrumgebied van de wijk Westerkoog op een rijtje. Er komen circa 120 nieuwe woningen, waarvan tien grondgebonden patiowoningen en verder appartementen. Dat is de uitkomst van verschillende enquêtes in de wijk en bewonersraadplegingen in de voorbije zomermaanden.Door de komst van de topsporthal is herbouw van sporthal De Sprong uit beeld geraakt. Die ruimte kan nu worden gebruikt voor woningbouw.

Er komt na bewonersraadpleging geen hoogbouw waardoor er geen 175, maar zoals nu gepland 120 woningen worden gebouwd, aldus Jan Stoop van Sens. „De 120 woningen die wij nu uitwerken zijn een mix van koopwoningen, vrije sector – en sociale huurwoningen. Een deel is bestemd voor senioren uit de wijk.” Daarmee komt SENS tegemoet aan de demografische kenmerken van Westerkoog. De wijk heeft veel ’eerste generatie bewoners’ die daar met veel plezier wonen en daar ook later willen blijven wonen. „Je ziet relatief veel ouderen. en recent gepensioneerden. Zo kunnen we bijdragen aan een goede doorstroming.”

Stoop denkt de komende negen maanden nodig te hebben voor de teken- en ontwerpfase, daarna zes maanden voor de vergunningen. De begrote bouwtijd bedraagt anderhalf tot twee jaar. Oplevering wordt daarom geschat op midden 2020. Bewoners kunnen de vorderingen volgen op de website centrumplanwesterkoog.nl

BRON

About the author