Day

februari 26, 2018

Gerad Schoenaker nieuwe voorzitter Stichting Den Haag Nieuw Centrum

Sedert 1 januari 2018 heeft de Stichting Den Haag Nieuw Centrum (DHNC) een nieuw bestuur. Gerad Schoenaker (SENS real estate) neemt de voorzittersrol over van Daan van Helsdingen (Flow Real Estate), nadat laatstgenoemde de rol 3 jaar lang met plezier heeft beoefend. Maarten Kool (AM) blijft voorzitter van de werkgroep Gebiedsontwikkeling. Job Posner (Synchroon) volgt...
Continue Reading